Navigace: Úvodní strana » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu SU-servis

Všeobecná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup prostřednictvím internetového obchodu, který využívá objednávkový systém www.su-servis.cz.
 2. Podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Obchodní vztahy se řídí občanským zákoníkem.
 3. Odesláním závazné objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami, jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Ochrana osobních údajů kupujícího

 1. Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000Sb.
 2. Kupující prohlašuje, že ve smyslu §55 odst. 2 souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby prodávajícího.

Objednávka

 1. Objednávka je závazná po vyplnění všech formulářem předepsaných údajů.
 2. Ceny zboží jsou uvedeny u jednotlivých položek. Jsou uvedeny bez DPH a s DPH.
 3. Při objednávce větší než 3.000,-Kč (bez DPH) Vám zboží bezplatně dopravíme. Při nižší objednávce účtujeme přepravné 150,-Kč (včetně DPH).

Dodací lhůta

 1. Zboží doručíme do 7 pracovních dnů (nebude-li dohodnuto jinak) a to na adresu uvedenou kupujícímu v objednávkovém formuláři.
 2. Zásilky, které budou vráceny jako nevyzvednuté zasíláme pouze na opětovné vyžádání.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

 1. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to vrácením zboží na své náklady.
 2. Zboží musí být vráceno zpět bez známek používání, poškození spolu s dodacím listem.
 3. Zboží musí mít vhodný obal, aby nedošlo k poškození zboží při jeho přepravě. Zboží poškozené při přepravě v důsledku nevhodného obalu nelze vyměnit nebo za takové zboží požadovat vrácení peněz.
 4. Kupující nesmí vracet zboží na dobírku. Takto vrácené zboží bude prodávajícím vráceno zpět.
 5. Po obdržení vráceného zboží prodávající nejpozději do 30 dnů kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

Závěrečné ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění na internetových stránkách prodávajícího.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá znění těchto obchodních podmínek a též platné ceny objednaného zboží uvedené v katalogu internetového obchodu www.su-servis.cz

Tyto podmínky vstupují v platnost 1. září 2011

 

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které bylo dodáno poškozené nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Rozpor se závaznou objednávkou

 1. Pokud kupující obdržel jiný výrobek než si objednal, nebo obdržel výrobek vadný zašle jej zpět současně s dodacím listem. Zákazník doručí reklamované zboží na vlastní náklady a riziko na adresu prodávajícího.
 2. Prodávající zašle kupujícímu nezávadný výrobek na své náklady.

Tento reklamační řád vstupuje v platnost 1. září 2011.

home | kontakt | e-mail